İzleyiciler

27 Mayıs 2008 Salı

Liderler Türkçeden Sınıfta Kaldı

Emekli dilbilimci ve MHP eski milletvekili Müjdat Kayayerli, liderlerin konuşmalarını analiz etti. Altı ay boyunca 3 bin 688 konuşmayı inceleyen ve birbirleriyle karşılaştıran Kayayerli'nin çalışması ortaya ilginç sonuçlar çıkardı. Konuşmalardaki hataları da belirleyen Müjdat Kayayerli, şu sonuca vardı: 'Liderler, basın aracılığıyla birbirleriyle karşılıklı konuşuyor gibiler. Konuşmalarında büyük dil bilimi hataları var. Hepsinin mutlaka dil bilimci birer danışman tutması lazım. Çok uzun konuşmaktan kaçınmalılar. Metne dayalı konuşmalılar. Özellikle üretici fikirlerin yer aldığı metinler oluşturulmalı.' Müjdat Kayayerli, elde ettiği sonuçları Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü tarafından düzenlenen uluslararası 5'inci Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu'na bildiri olarak sundu. Kayayerli'nin hatalarını görmeleri için liderlere de göndereceği metinde şöyle denildi

BAŞBAKAN TAYYİP ERDOĞAN-Yabancı kelimeleri çok fazla kullanıyor

Konuşmalarında çok sayıda yabancı sözcük kullanıyor. 'Kronik gerilim, rant dağıtım aracı, siyasi perspektif, siyaset pratikleri, parti misyonu, dinamizm, marjinal vehim, statükocu, mekik diplomasisi, marjinal partiler' bunlardan bazıları. Bu sözcüklerle siyaset terminolojisine hakim olduğunu göstermek istemekte olup, yabancı dil bilmemesini de belki bu şekilde gidermektedir.

Erdoğan'ın kullandığı sıfatlara bakarak görüş ve düşüncelerini öğrenmek mümkün değildir.

Kirli kan: 1. anlamı pis kan, 2. anlamı 12 Eylül öncesi anarşi, 3. anlamı terörizm, 4. anlamı *** olabilir.

Halkı hor görenler: Kim, kimler? Bürokratlar mı, askerler mi, siyasetçiler mi, kim belli değil.

Ah almak: Kim, siyasi partiler mi?, Yüksek bürokratlar mı, başörtüsüne karşı çıkanlar mı?, Rektör mü?

Gençlerin: Başörtülü kızlar kastedilmesine rağmen, 'gençlerin' gibi kapalı sözcük kullanılmıştır. Kız ve erkek olduğu da belli olmadığından kapalı ifade ile ajitasyon yapılmakta.

Erdoğan, 'bıkmıştır, usanmıştır, görmeyecektir, gelmiştir, halkındır, milletindir' gibi filler ve zaman kullanarak 'kesin, kararlı sözcükleri' gündeme getirmektedir. Bunlar, kendinden emin kişilerin kullandığı sözcüklerdir.

CHP LİDERİ DENİZ BAYKAL - Dolaylı anlatımı seviyor

Konuşmalarını, önceden hazırlanarak ve notlarına bakarak yapar. Konuşması, 'doğal görünüm' arz ediyor. Sözcüklere, kendine özgü anlamlar yükler. Zengin seçenekli sözcükler kullanarak konuları açıklar. Halk dilindeki atasözlerinden ve deyimlerden yararlanır. Dolaylı anlatım ifade eden cümleleri vardır. Hitap ederken resmidir. Bitişte, 'Hepinize teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum, saygılar sunuyorum' gibi kalıplaşmış nezaket ifadelerini kullanır.

MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ - Ümitli olmayı vaat ediyor

Çoğu konuşmasında partisini milleti 'kendi özüne, kendi yol arkadaşına' benzeterek iktidar olmak için taraftar toplamak gayretindedir. 'Kıymetli dava arkadaşlarım, aziz Türk milleti' gibi hitaplarla konuşmasına devam eder. Bahçeli, 'onurlu duruş, milli menfaat, terörle mücadele, teslimiyetçiliğe hayır' gibi özlü sözcüklerle konuşmasını pekiştirmektedir. Bahçeli, seçmenlere ümitli olmayı vaat ederken, kararlı ifadeler kullanmaktadır.

DYP LİDERİ MEHMET AĞAR - Argo kelimeler kullanıyor

Diğer liderlere göre hitapları, 'Milletin evlatları, bu vatanın has çocukları, Kırat'ın eşsiz süvarileri' gibi ifadelerle farklılık gösterir. Konuşmaları nda, 'Allah'ına kadar Adana' gibi. Bitiş cümleleri ise 'Allah'a emanet olun. Allah razı olsun' gibi yerel ifadeleri kullanıyor. Argo kelimelere de konuşmalarında yer veriyor. Konuşmaları kısa ve anlaşılır cümlelerden oluşuyor. Anlatımı, halkın kolay anlayacağı şekilde basit ifadelerle yapabiliyor.

Hiç yorum yok: