İzleyiciler

10 Haziran 2008 Salı

Meclis Dilimize Sahip Çıkıyor

Meclis, Türkçe’deki bozulmaya karşı eğitim ve yasal düzenlemeye gidilmesini istedi. Önerilerin arasında ‘Eurovision’a Türkçe şarkıyla girilmesi’, ‘Bilgisayar oyunlarının Türkçe olması’, ‘F klavyenin yaygınlaştırıması’ da yer alıyor

ANKARA - TBMM’de Türkçe’nin korunması ve geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu oluşturuldu. Komisyonun hazırladığı taslak raporu birbirinden ilginç öneriler içeriyor. Önümüzdeki hafta son şekli verilerek TBMM Başkanlığı’na sunulması beklenen raporda, hayatın hemen her alanıyla ilgili çözüm önerileri yer aldı. Bazıları şöyle:

Türkçe mülakat: Öğretmen yetiştiren fakültelerin programlarına uygulamalı güzel yazı, güzel konuşma ve yazma ile hitabet dersleri konulmalı. Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda başarılı olan öğretmen adayları Türkçe yeterlilik açısından mülakata tabi tutulmalı.
Türkçe konuşan oyuncak: MEB denetiminde okul öncesi çocuklarının dil eğitimi için hazırlanan oyuncakların Türkçe olması ve oyuncak isimlerinin Türkçeleştirilmesi temin edilmeli.

Türkçe çizgi film, oyun: Çocukların kendi kültürünü tanımalarını ve sevmelerini sağlamak amacıyla Nasrettin Hoca, Deli Dumrul, Keloğlan gibi kendi kahramanlarımızla ilgili çizgi film ve programlar hazırlanmalı. Günümüz konularını işleyen yeni kahramanların oluşturulması temin edilmeli. 3-5 yaşındaki çocukların oynadığı bilgisayar oyunları ve kahramanları Türkleştirilmeli.

Zorunlu olmalı:?Türkçe?ile Türk dili ve edebiyatı derslerinde kurul kararı, afla geçme kaldırılmalı.

Bilim dili olmalı: Üniversitelerde Türkçe eğitim dili olmalı ve bütün tezler Türkçe yapılmalı. Yabancı dilde eğitime üstünlük sağlayan yüksek öğretim kurumlarıyla ilgili yönetmelikler

Türkçenin lehine değiştirilmeli
Basın yayın: Basın yayın kuruluşlarında ‘Dil Denetleme Kurulları’ oluşturulmalı. Görev yapacak yönetmen, haber müdürleri ve program yapımcıları da Türkçe yeterlilik belgesine sahip kişilerden oluşmalı. Spor Yazarları Derneği, üyelerine belirli aralıklarla dille ilgili seminerler vermeli. Yerli sermaye ile kurulan televizyon isimleri Türkçe değilse yayın yapma izni verilmemeli. TRT, yabancı dille yarışma programları düzenlememeli.

Reklamlara dikkat: Reklamlarda dil bilgisi kurallarına aykırı dil kullanılmamalı, yabancı kökenli kelime ve adlara yer verimemeli.

Türkçe beste: Ülkemiz Eurovision şarkı yarışması gibi uluslararası yarışmalara Türkçe eserle katılmalı. Televizyonlarda şarkı ve türkülerimiz altyazı ile sunulmalı.

Türkçe isimler: Türkçe alfabede bulunmayan harfler ve işaretler işyeri adlarında yer almamalı. Mahalle, sokak, park ve binalara Türkçe ad verilmeli. Yabancı tabelalara yüksek vergi getirilmeli, Türkçe tebelalara ise kolaylıklar sağlanmalı.

F klavye: Kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere F klavye yaygınlaştırılmalı.

Nota verilmeli: Dışişleri Bakanlığı, BM nezdinde Türkçe’nin resmi dil olarak kabulü konusunda girişimlerde bulunmalı. Türkçe’yi küçümseme, konuşulmasını yasaklama gibi saygısızlıkta bulunanlar Dışişleri Bakanlığı tarafından hemen bir nota ile uyarılmalı.

Hiç yorum yok: